Nedim İleri

Nedim İleri Yazıları

İnsan Kaynakları yönetiminde temel ihtiyaç çalışanların dinlenmesi değil midir?

İş ve yönetim alanında günümüzün en çok sözü edilen hususlarından biri hiç kuşkusuz 21.Yüzyıl Becerileri... Dünya Ekonomik Forumu sayfasında yayımlanan bu b...

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi ve İyi Yönetişim İlkeleri Nelerdir?

 Yazıya başlamadan önce konuyu daha anlaşılır kılmak bakımından;  1- Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?  2- İyi Yönetişim İlkeleri Deyince Ne Anlam...

Nedim İleri: İnsan Kaynakları’nın misyonu ve vizyonu ne olmalıdır?

  İşletmelerde misyon ve vizyon kavramları ne yazık ki çoğunlukla sembolik olmaktan öteye gidemiyor. Bununla beraber bu kavramları kullanmayan ya da bu nosyonlardan bahs...