Nedim İleri: İnsan Kaynakları’nın misyonu ve vizyonu ne olmalıdır?

Temmuz 07, 2014

 
İşletmelerde misyon ve vizyon kavramları ne yazık ki çoğunlukla sembolik olmaktan öteye gidemiyor.
Bununla beraber bu kavramları kullanmayan ya da bu nosyonlardan bahsetmeyen kuruluş veya işletme de
yok desek yeridir. Bunun nedeni ise malum. Bu kavramlar biraz iddialı bir algı sağlıyor.

Peki, nedir bu misyon ve vizyon?
Ayrıca ne fayda sağlar?
Her kuruluş için mutlaka gerekli midir?


Önce bu sorulara bir cevap arayalım.

Bir işe niyet edip bir yolculuğa çıkıldığında, işte kendiliğinden ortaya çıktığı üzere öncelikle bir amacınız olmalı. Dahası bu amaç ile bağlantılı bir varış noktası; yani hedef belirlenmeli. En önemlisi ise bu amaç ile hedef uyumlu ve gerçekçi bağlar içermeli.

Bu yolculuğu gerçekleştirmek için hangi ulaşım yoluyla yola çıkacağınız, hangi seyahat firmaları aracılığı ile kimlerle beraber bu yolculuğa başlayacağınız önemli.

Daha sonra zaman zaman bu yol üzerinde ne kadar mesafe aldık? Hedeften kopma veya uzaklaşma var mı? Bilmeden de olsa yanlış istikamet almış ve zaman kaybı meydana gelmiş mi? Bu kaybı şimdi hangi alternatif yoldan giderek nasıl karşılayabiliriz?

Yine yolculuğun sağlıklı şekilde devam edip ilerleme sağlanması bakımından içinde yer alacak bileşenleriyle, bağımlılık unsurları ince ayrıntılarıyla adım adım, aşama aşama, teker teker incelenerek, değişik perspektiflerden, açılardan, pencerelerden yaklaşıp, olabildiğinde ortak akılla ve helikopter bakışıyla bakıp; amaç, hedef ve gözden geçirme çerçevesinin tüm ayrıntılarıyla belirlenip ortaya konması gerekiyor.

Sonrasında ise bu program, portföy, plan ve projelerin belirlenen taktik üzerinden ve de benimsenen yöntem üzerinden devreye alınıp, adım adım, aşama aşama uygulamaların gerçekleştirilmesi yönünde titiz çaba sergilenmesi gerek.

Yol haritası çok özet olarak böyle iken; burada da her işte olduğu gibi öncelik planlama...

Planlamanın ilk adımları ise bu anlatımda da görüleceği üzere,
Amaç (Misyon)
Hedef (Vizyon)

Bulunduğumuz noktayı sürekli gözden geçirme ve taktik olsun, uygulama olsun gerekli revizelerin sağlanması (Performans Raporu)

Konuya dönecek olursak,
İnsan Kaynakları bu yolculukta kimlerin bulunacağı, hangi ulaşım yöntemi veya yöntemlerinin ne şekilde seçileceğinden tutun mola takvimlerinin tayinine kadar işin hem teorik altyapısını, planlamasını çalışan hem de uygulamayı yapan yürüten bir özelliğe sahip.

Hal böyle iken sistemin bu çok önemli unsuru olan İK’nın öncelikle yolculuğun istikametinin ve varış noktasının tayinine de katılmasından daha doğal ne olabilir?

İnsan Kaynakları’nın bu çerçevede Misyonu ve Vizyonu neler mi olmalıdır?

Öncelikle Misyonuna bir göz atacak olursak;

İşletmenin amacı ve hedefleri ile işletme çalışanlarının ihtiyaç ve beklentilerini uyumlaştırabilme yolunda işletme yönetimin karar mekanizması içinde yer alıp işletme kararlarında İK katılımın sağlandığı bir İnsan Kaynakları Stratejisini bünyesine kazandırmak.

Bu tanımlamaya uygun bir misyonu gerçekleştirecek eylem ve faaliyetler bakımından ise;

İşe alım uygulamalarında en gelişmiş sistemleri kullanırken, adayın yetkinlikleri içinde tutumunun yüksek etkiye sahip olacağı anlayışı ön planda ele alınıp adayın benimsediği değerleri öne çıkaracak bir işe alım yaklaşımı kurgulayıp uygulamak,

Adayın sahip olduğu nicel ve nitel özelikleri test etmeye çalışırken bir yandan da adayın açık pozisyon için gerekli vasıfları bulunmasa da İnsan olarak çok değerli olduğunun sürekli bilincinde olmak.

İşe alımı destekleyici staj veya uygulamalı tanıma süresi için adaya fırsat tanıyan bir işe alım yaklaşımı geliştirmek.

İç ve dış paydaşlarla sürekli işbirliği ilkesini yerleştirmek ve bu kapsamda uygulamaları titizlikle takip etmek.

Yeteneklerin kazanılmasıyla beraber, yeteneğin işletmede tutulmasına yönelik işletme politikası uygulamak.

Kariyer ve eğitim yönetimi birimlerinin o işletmede sürekli gelişimin anahtarı olduğunu sürekli göz önünde tutmak.

Aidiyet ve kurum kültürü kazandırılması için seçilecek faaliyetlerin planlı ve etkili şekilde yürütülmesine özen göstermek.

Objektif kriterlerle donatılmış bir performans izleme ve değerlendirme sistemine sahip olmak.

Motivatör liderlik ve yönetim anlayışına uygun güdüleme ve yönderlik sağlamak,


'Hayal - Hedef -  Vizyon'a gelince de;

Sektöründe uluslararası ölçekte, hatta rakip kuruluşların bile iyi uygulama örneği diye nitelendirebileceği İnsan Kaynakları uygulamalarının öncülüğünü yapmış ve bu örnek uygulamaları geliştirerek sürdürebilen bir işletme olabilmek.

Bu tanımlamaya uygun bir vizyonu gerçekleştirecek eylem ve faaliyetler bakımından ise;

İnsan Kaynakları birimini güçlü bir alt yapı ile (işe alım personeli, işe alım uzmanı, insan kaynakları yöneticisi, insan kaynakları direktörü vb. İK yapılanmasıyla) oluşturup, iş analizi, işe alım, oryantasyon, insan değerleri odaklı kariyer yönetimi, yetenek yönetimi, sosyal medyayı takip, kurum kültürü, aidiyet, işletme marka değeri, motivasyon olmak üzere tüm bu başlıklar için ayrı ayrı bütçe ayırıp, bu konularda öncü bir kuruluşu temsil etmeye yönelik bir işletme yönetimi politikasını benimseyip uygulamak ve sürdürebilmek için gerekli çalışmaları kararlılıkla ve özenle yapmak.


Paylaşmak sevgidir, berekettir.

 

Nedim İleri
nedimileri.blogspot.com 


Nedim İleri, 1963 Samsun/Bafra doğumlu olup, Bafra Lisesi öğreniminden sonra lisans öğrenimini Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü’nde tamamlamıştır. Günümüzde yönetim konusuyla ilgili her insan için mutlak ihtiyaç alanı olarak bilinen, Proje Yöneticiliği ve İnsan Kaynakları Yöneticiliği konularında Uzmanlık derecesine sahiptir. 

Ayrıca 20 yılı aşkın süredir çalışma hayatı içerisinde; Organizasyon Hizmetleri, İnsan Kaynakları Yönetimi, Teknoloji ve İş Geliştirme ile Stratejik Yönetim, Eğitim Yönetimi dahil İş ve Yönetimin hem teorik hem de uygulama alanlarını kapsayan değişik kademelerinde ekip ve takım yöneticiliği deneyimi bulunmaktadır. 

Bununla beraber İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Geliştirme konularında Akademik Kurumlarda İKY ve Kariyer Planlaması üzerine Konferanslar vermekte, yazı ve makaleleri ise halen nedimileri.blogspot.com İK Blog sayfasında ve çeşitli eğitim ve gelişim organizasyonlarının paylaşım alanlarında yayımlanmaktadır.