“Yarının liderleri olacak gençlerin gelişimi önceliğimiz”

2020 yılında 6 binden fazla üniversiteli genç ile bir araya geldiler. Yıllardır devam eden gençlere yönelik etkinliklerini, daha bütüncül ve kapsayıcı bir yaklaşımla yeniden tasarlayıp gençlerle birlikte “Akbank Gençlik Akademisi”ni oluşturdular. Şimdi hedef ilk yılda 15 bin öğrenciye ulaşmak ve yarının liderleri olacak gençlere yol arkadaşı olarak geleceğin mesleklerine birlikte hazırlanmak... Ayrıntılar için söz Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa’da...

Öncelikle, bu yıl kurduğunuz Akbank Gençlik Akademisi hakkında bilgi verir misiniz? Çıkış noktanız ve hedefiniz ne oldu?

Dönüşümü iş hayatında, teknolojide, eğitimde, sanatta, kısacası hayatımızın her alanında hissediyoruz. Aynı etki yetkinliklerin de dönüşümünü kaçınılmaz hale getiriyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun yayınladığı Geleceğin Meslekleri raporunda 2025 yılına kadar temel yetkinliklerin %40’ının değişeceği, iş hayatındaki bireylerin ise %50’sinin yeni yetkinlikler kazanması gerektiği öngörülüyor.

Esneklik, çeviklik, adaptasyon, iletişim gibi sosyal yetkinlikler her zamanki gibi önemini korurken; yaratıcılık, tasarım odaklı düşünme, problem çözme gibi bilişsel yetkinlikler ile yapay zeka, siber güvenlik gibi teknoloji yetkinliklerinin önemi daha da artacak. Bu noktada yarının liderleri olacak gençlerin gelişimini önceliğimize alıyor, yolculuklarında onlara yol arkadaşı olmayı ve geleceğin mesleklerine birlikte hazırlanmayı önemli görüyoruz.
Bugün bilgiye erişmek çok kolay olsa da değişimin hızı dikkate alındığında gençler için ne yapacaklarından çok nasıl yapacaklarını bilmek daha önemli hale geliyor. Gençler “Hangi eğitimi almalıyım, hangi konuyu öğrenmeliyim, hangi konuda uzmanlaşmalıyım?” gibi sorular soruyor. Biz de onlara diyoruz ki, gelin önce bu kavramlara birlikte bakalım, iş dünyasındaki uygulamalı örnekleri birlikte inceleyelim. Böylelikle gençlerin gelişim yolculuklarında bu kavramların nasıl bir karşılık bulacağını görmelerinin ve daha sonra o konuda isterlerse derinleşmelerinin en sağlıklısı olduğunu düşünüyoruz.

Tam bu noktada, bankamızın yıllardır devam eden gençlere yönelik etkinliklerini daha bütüncül ve kapsayıcı bir yaklaşımla yeniden tasarladık. 2020 yılında bütün etkinliklerimizi pandemi ile birlikte online’a taşırken bugünkü Akbank Gençlik Akademisi’nin ilk tohumlarını da atmış olduk. 2020 yılında 6 binden fazla üniversiteli genç ile bir araya geldik. Bizler deneyimlerimizi paylaşırken onlardan da ilham aldık. Bu birikim ve öğrenimlerimiz ile gençlerle birlikte “Akbank Gençlik Akademisi”ni oluşturduk.

Akbank Gençlik Akademisi’nin nasıl bir kurgusu var?

Bugünün gençlerini geleceğin iş hayatına hazırlamaya katkı sağlayacağını düşündüğümüz Akbank Gençlik Akademisi’ndeki programları, kapsayıcı olacak şekilde kurguladık.

Akbank Gençlik Akademisi’ni üç ana program altında tasarladık:
• Yetkinliklere Giriş - 101 Eğitimleri
• Yapılandırılmış Yetkinlik Eğitimleri
• Tamamlayıcı Programlar

“Yetkinliklere Giriş - 101 Eğitimleri”ne katılanlar geleceğin teknolojilerine ve yaklaşımlarına odaklanan; inovasyondan girişimciliğe, yapay zekadan tasarıma, siber güvenlikten duygusal zekaya, finanstan sürdürülebilirliğe uzanan geniş bir perspektifle hazırlanmış eğitimler alıyor. Burada eğitimlerimizi başarılı ve genç bir sosyal girişim olan E-Bursum ile birlikte yaptığımızı belirtmek isterim. Bu eğitimlerin tamamı gönüllü Akbanklılar tarafından veriliyor. Bu eğitimler geniş katılımlı olup, hiçbir ön koşul olmaksızın gençlerin belirlenen alanlarda temel düzeyde bilgi sahibi olmalarını ve bizzat uygulayıcılarından dinleme imkanı sunan programlar.

“Yapılandırılmış Yetkinlik Eğitimleri”nde ise gençlerin bu alanlarda derinleşmelerini ve geleceğin mesleklerine hazırlanmalarını hedefliyoruz. Bu programların içeriğine göre katılım koşulları değişiyor. Aynı şekilde program süresi ve yapısı da içeriğe göre tasarlanıyor.

Örneğin; iş ortağımız Microsoft ile ilkini pandeminin ilk aylarında başladığımız ve Nisan ayı itibarıyla 3’üncüsünü düzenlediğimiz Veri Analisti programı yaklaşık 3 ay sürüyor. Bir diğer örnek ise teknoloji alanında rol model kadınlar yetiştirmek üzere çalışan yine bir sosyal girişim olan Upschool ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Android Development programı. “Tamamlayıcı Programlar”da ise dijital mentorluk projemiz, kış ve yaz staj programlarımız, üniversitelerle birlikte yürüttüğümüz proje çalışmalarımız, öğrenci topluluklarının etkinliklerinde Akbanklılardan deneyim paylaşımları, hackathon’lar, gönüllülük programları, sanal kariyer buluşmaları, yapay zeka challenge’ları gibi uygulamalı program ve etkinliklerle gençlerin deneyimleyerek öğrenmesini desteklemeye devam ediyoruz.

Bu süreçte hangi uygulamalara imza atmak istiyorsunuz?

Artık bir alanda uzmanlaşmak yeterli değil. Özellikle de geleceğin iş hayatında yer alacak gençlerin kendisini farklı disiplinlerde geliştirmeleri gerekiyor. Biz de bu ihtiyaca göre Akbank Gençlik Akademisi’ndeki uygulamaların kapsamını sürekli genişletmeye ve derinleştirmeye çalışıyoruz. Akbank Gençlik Akademisi’nin gençleri dinleyen, onların beklenti ve ihtiyaçlarına göre şekillenen dinamik bir yapısı var. Bu dinamizmi ekibimize katılan yarı zamanlı bizimle birlikte çalışan üniversite öğrencisi gençler ile de pekiştirdik. Genç Danışma Kurulu gibi uygulamalarımız ile gençlerle birlikte hareket etmeye, onlardan ilham almaya devam edeceğiz.

Ayrıca şu an gençlerin geleceklerinde ortak değer yaratmak için öncü firmalarla ve sosyal girişimlerle sürdürdüğümüz iş birliklerinin de sayısını artırmayı hedefliyoruz. Sürekli kendini yenileyen ve geliştiren Akbank Gençlik Akademisi ile amacımız olabildiğince çok gence ulaşmak. İlk yılımızda 15 bin öğrenciye ulaşmayı planlıyoruz. Tabii sonraki yıllarda bu sayının artacağına inanıyoruz.

 “SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANSMAN, İNSAN VE TOPLUM, EKOSİSTEM YÖNETİMİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ALANLARINDA UZUN VADELİ HEDEFLERİMİZ VAR”

“Akbank olarak, yalnızca ekonomik büyümeyi desteklemek ve müşterilerimize hizmet vermek değil aynı zamanda topluma katkı sağlamanın da bir sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz.

Bu döneme kadar sürdürülebilirlik alanında yaptığımız tüm çalışmaları 2020 içerisinde yeniden değerlendirdik, somut hedefler içeren stratejimizi, kapsamlı yol haritamızı ve taahhütlerimizi ortaya koyduk. Önümüzdeki dönemde sürdürülebilirlik faaliyetlerinde önceliklendireceğimiz dört değer alanı belirledik. Sürdürülebilir finansman, insan ve toplum, ekosistem yönetimi ve iklim değişikliği alanlarında, kendimize uzun vadeli hedefler koyduk. Bu alanlardaki etkin, odaklı çalışmalarımızla, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı arzu ediyoruz. 

Sürdürülebilirlik yol haritamızın “İnsan ve Toplum” boyutunda yer alan politikalarımızı yaygınlaştırmak için toplumun her alanına ulaşmak istiyoruz. Bu noktada sahiplendiğimiz konulardan biri “gençlik”.

Gençlerin gerekli kaynaklara ulaşmalarını sağlamak ve kendi geleceklerini tasarlarken daha aktif rol almalarını desteklemek için onlara yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz. Bu hedefle kurduğumuz Akbank Gençlik Akademisi’nin toplumda ve iş dünyasının geleceğinde fark yaratan bir girişim olacağına inanıyoruz”.
  

DERGİ

HRdergi Temmuz - Ağustos sayısı çıktı! İyi okumalar...

SATIN AL Temmuz - Ağustos 2024