Enerjisa Üretim, enerjideki değişimi insan kaynağıyla yazıyor



Enerji sektörünün öncü isimlerinden Enerjisa Üretim, sadece enerji üretimiyle değil, aynı zamanda insan odaklı yaklaşımıyla da dikkat çekiyor. Bu yenilikçi bakış açısının kilit figürlerinden biri olan Enerjisa Üretim İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Gürkale ile gerçekleştirdiğimiz bu özel röportajda, şirketin İK stratejilerini ve geleceğe yönelik vizyonunu detaylarıyla ele aldık. Ayşegül Gürkale'nin anlatımıyla Enerjisa Üretim'in "Bizimle Değişir" hikayesini keşfetmeye, kadın istihdamına odaklanma kararının ardındaki güçlü motivasyonu anlamaya ve genç yeteneklere sunulan etkileyici fırsatları okumaya hazır mısınız? Enerjinin ötesinde bir dünyaya kapı aralayan bu nefes kesici söyleşiyi kaçırmayın!

Öncelikle Enerjisa Üretim olarak ajandanız yer alan İK uygulamalarınız üzerine konuşmak isteriz.  

İK uygulamaları, içinde bulunulan dönemin ruhuna göre değişim gösterse de öncelikler açısından her zaman ilk sırada yetenek konusunun geldiğini söyleyebilirim.  En iyi yetenekleri şirkete çekmek ve onların potansiyellerini ortaya koyabilecekleri, farklılıklarıyla bütünlük yaratan iş arkadaşlarıyla dolu, anlamlı bir amaç için çalışabilecek bir ortam sunabilmek çok önemli. Yine, hiyerarşiden uzak, yalın bir organizasyon yapısı kurmak, yüksek performans kültürünü destekleyen sistemler ile seviye bağımsız liderlik anlayışını güçlendirmek ve özellikle de bizim için sürdürülebilirlik inisiyatiflerimiz ile Enerjisa Üretim’in ötesinde değer yaratacak, çeşitlilik ve kapsayıcılık uygulamalarını geliştirmek ajandamızın en ön sıralarındaki konular arasında geliyor. Tüm bunların üzerine ise ajandamızın sıcak konuları arasında; İK’nın dijitalleşmesi ve üretilen sayısız veriyi daha iyi işleyecek İK analitiği ile çalışanlarımızın refahı yer alıyor.

"Bizimle Değişir" söyleminizin amacı nedir? Çalışanlarınıza yönelik bu programla nasıl bir değişim ve gelişim hedefliyorsunuz? 
 
“Bizimle Değişir”, bizim yeni çalışan değer önermemiz. Bu söylemin özüne inmeden önce biraz yapımızdan bahsetmek isterim. Enerjisa Üretim olarak, bugün için tüm Türkiye coğrafyasına yaygın 5 farklı teknolojide elektrik üretimi yapabilen 26 santralimiz bulunuyor. Şu an yapım aşaması devam eden ve ülkemizin yarınları için önem arz eden yenilenebilir enerji kurulu gücüne 1.000 MW daha kazandıracak olan rüzgâr enerjisi yatırımlarımız mevcut. Aynı zamanda 25 ülkede faaliyet gösteren enerji, gaz ve çevre alanlarında ticaret hizmetimiz ve son olarak bilgi teknolojileri ve dijital alanda ana iş kollarımız bulunuyor. Bu anlamda Türkiye’de çok yaygın, uluslararası arenada ise global ayak izi kuvvetli bir organizasyona sahibiz. 

Şu zamana kadar yaptığımız işlere, yarattığımız değere, önümüzdeki dönem için koyduğumuz hedeflere ve dahası kurduğumuz hayallere baktığımızda, Enerjisa Üretim’i benzersiz kılan nedir sorusunun cevabını aramaya koyulduk. Şirket olarak bizim DNA’mızda yarınların sorumluluğunu taşımak var ve misyonumuz olan daha güzel bir gelecek için yaşama saygı duyarak hep birlikte üretmenin gücünü her işimize yansıtmak var. İşte bu arayışla, Enerjisa Üretim’in kolaylıkla kopyalanamayacak, bizler için benzersiz kılan, bir nevi parmak izi olan nedir diye baktığımızda çalışanlarımızla ve iş yaptığımız kişilerle birlikte bu sorunun cevabını aradık ve gördük ki Enerjisa Üretim’in etki alanındaki herkes ve her şey için, Enerjisa Üretim’in ötesinde düşünerek, bir şeyleri değiştirme gücü, inancı, becerisi ve her bir çalışanımızın alın teri var. İşte bu nedenle “Bizimle Değişir” diyoruz.  

Her bir çalışanımızın katkısının, dünyayı daha iyi bir yer haline getirme amacına hizmet ettiği inancını taşıyoruz. İşimizin her aşamasında kendimizden daha büyük bir amaç için çalıştığımıza olan inancımızı, kimliğimizi pekiştiriyor.

Hem sektörünün lideri hem sosyal etki alanı bu kadar geniş bir şirket olmanın büyük bir sorumluluğu var. Bunun çok farkındayız. Topluma ve doğaya katkı, değişim sorumluluğuna öncülük etmek ve yarınlar için hedeflerimizin ötesine taşan hayallerimiz için de bir taahhüt içeriyor.

Kendimizi özveriyle çalışanların, her başarının ardından kendine yeni bir hedef koyanların şirketi olarak görüyoruz ve işimiz, hayatın devamlılığı için çok büyük öneme sahip. Böyle olunca da geleceği değiştirmek enerji istiyor. Bizler her gün yenilenen enerjimizle; insana, doğaya ve etki alanımızdaki herkese ve her şeye dair sorumluluğumuzun bilinciyle daha güzel yarınlar için hep birlikte üretiyoruz. Bu nedenle de “Bizimle Değişir”in gücünü tıpkı rüzgârdan aldığımız enerji gibi yanımıza alıyoruz.

Enerji sektöründe kadın istihdamına odaklanma kararınızın arkasındaki motivasyon nedir? "Rüzgârı Enerjiye Dönüştüren Kadınlar Programı" ile ilgili hedefleriniz nelerdir? Sektördeki cinsiyet eşitsizliğine nasıl bir katkıda bulunmayı amaçlıyor?
 
Kadın istihdamına odaklanma kararımızın arkasındaki motivasyon çok katmanlı. Öncelikle, çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkelerini önemsiyoruz. Enerji sektörü ne yazıktır ki halen erkek egemen yürüyen bir sektör. Çalışma ortamına, sektöre dair en büyük yanılgılardan biri fiziksel koşullar gereği de erkeklere daha çok yakıştırılması. Oysaki ne merkez ofislerde ne de santrallerimizin hiçbirinde kadın ve erkeğin fizyolojik ve biyolojik olarak farklılıklarından ötürü her iki cins için de dezavantajlı bir durum söz konusu değil. 

Tabii, bir diğer önemli neden de enerji sektörünü besleyen stem (fen, teknoloji, mühendislik ve matematik) bölümlerini tercih eden kadın sayısının az olması. Bu alanları güçlendirmek, sektörün mühendisinden teknisyenine sunulan imkanlarını arttırmak için üniversiteler, meslek liseleri ile kol kola çalışıyoruz. Her yerde olduğu gibi kadınların enerji sektöründe varlığı, farklı bakış açıları ve deneyimleri getiriyor. Hem iş zekâsı hem duygusal zekaları ve yüksek empati becerileri ile teknik kabiliyetler olduğu gibi sosyal kabiliyetleri ile de bulundukları her ortama değer katıyor, işlerin daha yenilikçi ve yaratıcı olmasına, insanların gelişmesine katkı sağlıyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek bizim için kritik bir değer demiştik. Eşitlik vaadinin eşitlik demek olmadığı biliyor ve kadın ve erkeklerin hak ve fırsatlara eşit erişimini sağlayan ortamlar oluşturarak toplumsal cinsiyet eşitsizliğini azaltmayı hedefliyoruz. Bu bakış açımız doğrultusunda ‘Rüzgârı Enerjiye Dönüştüren Kadınlar’ programımızı hayata geçirdik.

Sektöre öncü uygulamalarıyla yön veren “İşin Geleceği” vizyonu ile yeni mezun yetkin kadın mühendisleri yetiştirmek ve şirket genelinde bu pozisyondaki ihtiyaçtan yola çıkarak rüzgâr santralleri başta olmak üzere birçok fonksiyonlarda gerçek iş ve gelişim deneyimi sunmak, rüzgar santrallerimizde kadın çalışan istihdamını arttırmak, rüzgar teknolojisinde yeni mezun kadın mühendislere kariyer ve gelişim fırsatı sunmak, başlıca amaçlarımız arasında yer alıyor.
  
Çalışanlara yönelik kişisel gelişim ve sosyal imkanları nasıl destekliyorsunuz? "Nextchanger" ve "Energy Youth College" gibi programlar ne tür fırsatlar sunuyor? 

Enerjisa Üretim’in spektrum felsefesi ile çalışan ve teknik kabiliyetler için çok geniş bir beceri geliştirme imkânı olan teknik bir Akademisi var. Bu akademide işin gerekliliği olan bütün beceriler çalışanlarımıza kazandırıldığı gibi, ayrışan çok önemli bir özelliği daha var. Enerjisa Üretim 5 farklı teknolojide üretim yapan bir şirket. Enerjiye gönül vermiş kişiler için bu, müthiş bir zenginlik ve fırsat demek. Biz çalışanlarımız yetenek yönetim prensiplerimiz çerçevesinde teknolojiler arası geçişler için destekliyoruz ve burada Akademi’miz yeni becerilerin kazandırılmasında çok önemli bir rol oynuyor. 

Diğer taraftan liderlik yetkinlik ve işin geleceğinin becerilerinin kazandırılması için de çalışan ayrı bir ekibimiz var. Bu ekibimizde işin geleceği üzerine çalışıyor ve aynı zamanda hem fonksiyonların ihtiyaçlarına yönelik tasarımlar yaptığı gibi hem de yüksek lisans, doktora gibi tüm eğitim ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Yine çalışanlarımız için mentorluk, tersine mentorluk, koçluk ve hatta özellikle de doğum sonrası kadınların iş yaşamındaki hayatları için de hızlandırıcı olmak adına ayrı bir doğum sonrası koçluk çalışmalarımız bulunuyor.

Enerjisa Üretim büyüme trendinde olan bir şirket, planlarımız doğrultusunda da yakın vadede de bu şekilde devam edecek. Büyüme, yeni projeler, yeni görevler, yeni iş alanları yaratıyor haliyle. İçerdeki tüm yeteneklerimiz için iş zenginleştirme, yeteneği şirket içi fırsatlarda ilk olarak içerde arama Nexcepted program çatımızla da kariyer imkanları artıyor. 

Çalışanlarımızın refahı için hem merkez ofisimize hem santrallerimizde spor salonu, fiziksel koşulların uygunluğuna göre pilates dersleri, masaj, müzik ve oyun odaları, kişisel iyi oluş hali için bireysel olarak destek alabilecekleri program ortaklıkları gibi pek çok imkân var. Bunlarında ötesinde örgütsel psikolojiyi anlamak adına, özellikle deprem sonrası başlattığımız ve şu anda da kalıcı hale getirdiğimiz örgütsel psikologlarımızın sürekli nabız tuttuğu çalışma şekillerimiz bulunuyor. 

Enerjisa Üretim’de topluma katkı ve her zaman iş sağlığı ve güvenliği her şeyin ötesinde önemli ve önde olduğu için, sosyal projelerimizi çalışanlarımızın inisiyatif ve katılımları ile gerçekleştiriyoruz. İlgi alanına göre de sokak hayvanlarını korumaktan, arıcılığı desteklemeye kadar pek çok farklı başlıkta kişiler çalışma gruplarında yer alıyorlar.

Nextchanger programımız, yeni mezunlar için hazırladığımız bir genç yetenek liderlik programıdır. Nextchanger kapsamında enerjisiyle geleceğe liderlik etmek isteyen yeni mezunlara, yetkinliklerini eğitimlerle gelişecekleri ‘Genç Yetenek Liderlik’ programımızla dünyayı birlikte değiştirmek için birlikte çalışmayı teklif ediyoruz. Nextchanger programıyla analitik ve tasarım odaklı düşünebilme, değişimi yönetebilme, çeşitlilik-kapsayıcılık ekseninde çalışabilme, lider buluşmaları ve çok daha çeşitli gelişim fırsatlarıyla “Engage”, “Energize” ve “Empower” modüllerini deneyimleme fırsatları sağlıyoruz. 

Energy Youth College ise 3. ve 4. sınıf üniversite öğrencilerimiz için tasarladığımız uzun dönem staj programımız. Her iki programla da ülkemizdeki genç yetenekleri bünyemize dahil etmeyi amaçlıyoruz. 

Enerji sektöründeki genç yeteneklere yönelik olarak "Energy Youth College" programınızın içeriği nedir? Bu programın katılımcılarına ne tür fırsatlar sunulmaktadır? 
 
Energy Youth College programımız, genç yeteneklere enerji sektöründe kariyer fırsatları sunmayı amaçlayan bir inisiyatiftir. Programımızın içeriği oldukça geniş ve katılımcıların enerji sektörüne hazır bir şekilde adım atmalarına yardımcı olacak şekilde tasarladık. Energy Youth College, ‘Kariyer Yolculuğunda Enerjin Bizimle Değişir’ bakış açısıyla ve uzun dönem staj programıyla üniversite öğrencileri için heyecan verici bir fırsat sağlıyor. Biraz detay vermem gerekirse; sadece üniversite 3. veya 4. sınıf ve ileri seviyede İngilizce bilen öğrencilere yönelik bu program çerçevesinde 6 ay boyunca haftanın minimum 3 günü çalışma fırsatı sunuyoruz. Katılımcılar; İşletme ve Teknik, Finans, İç Denetim, İnsan ve Kültür, Ticaret ve Enerji Çözümleri, Satın Alma, Strateji ve Portföy Yönetimi, Rüzgâr Santralleri Yatırımları ve Bilgi Teknolojileri departmanlarımızda deneyim kazanabiliyor. Bire bir mentorluk ve koçluk programı ile kişisel ve profesyonel gelişimlerine destek olurken, teknik ve davranışsal eğitimlere de katılım imkânı sağlıyoruz. Katılımcılar tarafından en dikkat çeken nokta ise genellikle santral ziyaretleri oluyor. Santral ziyaretleriyle katılımcılar, enerji üretiminin nasıl gerçekleştiğini yakından görebiliyor. 

Energy Youth College programını, Enerjisa Üretim olarak genç yeteneklere verdiğimiz önemin bir yansıması olarak görebilir ve sektördeki geleceğin liderlerini yetiştirmede büyük bir adım olarak değerlendirebiliriz.

Çalışanlarınızın iş memnuniyetini artırmak ve şirket kültürünü güçlendirmek adına hayata geçirdiğiniz uygulamalardan birkaçını paylaşabilir misiniz? 

Çalışan bağlılığını artırmak ve şirket kültürünü güçlendirmek için yürüttüğümüz çeşitli stratejik girişimlerimiz bulunuyor. Bu girişimler arasında herkesin gelişimine yatırım yapmak ve yetenek odağı artmış bir şirket olarak işimizin en önemli varlığının insan olduğu bilinciyle çalışmak var. Kültürümüzün özünde de aynı anda hem öğretmen hem öğrenci olabilmek ve sürekli ilerleme anlayışı ile çalışmak var. Nerede olduğumuzu, değişimi izlemek adına da kullandığımız çalışan deneyimi araştırmaları, liderlik stil ve iklim envanterleri gibi pek çok uygulama olduğu gibi, şirket içi farklı seslerin daha çok çıkmasını sağlayacak Üretim Kolektif, Genç Fikir, Açık Kapı gibi çalışmalarımız da yer alıyor.

Çalışma arkadaşlarımıza yönelik tanıma ve takdir uygulamalarını şirket içinde daha yaygınlaştırarak “İyi ki Varsın” platformumuz, Çeyreklik Buluşmalar, Şampiyonlar Ligi, TFB Garden Basketbol Turnuvası gibi takım bağlarımızı ve kültür öğelerimize yatırım yaptığımız ekip buluşmalarımız bulunuyor. 
 

DERGİ

HRdergi Temmuz - Ağustos sayısı çıktı! İyi okumalar...

SATIN AL Temmuz - Ağustos 2024