Alarko Holding ‘Yeni Nesil İK’ya hazır!

Özellikle pandemi sonrası iş dünyasında, şirketler İnsan Kaynakları yönetiminde büyük değişimler ve dönüşümler yaşıyor. Alarko Holding, bu dönüşümün öncülerinden biri olarak, yeni nesil İK süreçleri ve çalışan deneyimini ön planda tutuyor. Alarko Holding İnsan ve Organizasyon Grup Başkanı Pınar Yamaner, bu yeni döneme nasıl adapte olduklarını ve işlerini nasıl daha verimli hale getirdiklerini HRdergi okurlarıyla paylaştı.

Yenilikçi işe alım stratejilerinden veri analitiği ve büyük veri yönetimine, yapay zekâ ile işe alımdan kadın istihdamını artırmaya kadar pek çok konuda bilgi veren ve Alarko Holding'in İK alanındaki başarı hikayesini anlatan Yamaner ile çalışan deneyimi konusundaki yaklaşımlarını ve çeşitlilik ile cinsiyet eşitliği odaklı projelerini de konuştuk.

Öncelikle Alarko Holding’in yeni nesil İK süreçleri ve uygulamalarını dinlemek isteriz. Şu an ajandanızda neler var, güncel uygulamalarınız neler?

Alarko Holding’in yeni nesil İK süreçleri ve uygulamalarını devreye almak için tüm sistemlerimizi ve çalışma modelimizi buna uygun hale getirmekle yola başladık. 

Bu süreçte; 

•    Liderlik ve Üst Yönetimin Desteği
•    Teknoloji ve Yazılım Seçimi
•    Eğitim ve Farkındalık
•    İş Süreçlerinin Yeniden Tasarlanması
•    Performans Yönetimi ve Geri Bildirim
•    İK Verilerinin Analizi
•    Esnek Çalışma Modelleri
•    Çeşitlilik ve Dâhililik (D&I) Programları
•    İş İlişkileri Yönetimi
•    Değişim Yönetimi süreçlerimizi gözden geçirdik ve güncelledik.

Yeni nesil İK süreçlerini başarıyla uygulamak için gereken altyapıyı oluşturduktan sonar şimdi ise uygulamamızda ve ajandamızda;

•    Dijital İşe Alım
•    Veri Analitiği ve Büyük Veri Yönetimi
•    Yapay Zekâ ile İşe Alım
•    E-Öğrenme,
•    Liderlik Programları
•    Çalışan Deneyimi-Well Being Uygulamaları mevcut. 

Yeni nesil çalışanlar iş dünyasına girdikçe işe alımda ve yetenek yönetiminde de yeni arayışlara giriliyor. Alarko Holding olarak seçme-yerleştirme sürecini nasıl kurguluyorsunuz? 

İlk adım olarak, organizasyonumuzun ihtiyaçlarını ve hedeflerini belirliyoruz. İş kültürümüzü ve şirketin değerlerini vurgulayan iş ilanlarını ve pozisyon tanıtımlarını oluşturuyoruz. 

Yeni nesil çalışanlar genellikle çevrimiçi platformlarda ve sosyal medyada aktifler. Dolayısıyla İş ilanlarımızı ve şirketimizin değerlerini bu platformlarda tanıtarak daha fazla aday çekmeye odaklanıyoruz. Dijital işe alım araçları kullanarak başvuruları topluyor ve adayları hızlı bir şekilde değerlendiriyoruz. Özgeçmiş tarayıcıları, mülakat platformları ve diğer yazılımları kullanarak işe alım sürecini otomatize ediyoruz. Adayların işle ilgili beceri ve yeteneklerini değerlendirmek için uygulamalı testler ve değerlendirme merkezleri kullanıyor, mülakatları çeşitlendirerek, adayların işyeri kültürümüze uygunluğunu ve çeşitliliğini değerlendirebiliyoruz. Önümüzdeki günlerde tüm ilanlarımıza yeşil işe alım maddeleri ekleyeceğiz. Geçmişinde sosyal sorumluluk projelerinde yer almış, sürdürülebilirlik farkındalığı yüksek adaylara öncelik vereceğiz. 

İş dünyasında artık kronikleşen en önemli sorunu; kadın istihdamı oranında istenilen seviyeye hala gelinememesi… Alarko Holding olarak kadın istihdamı destekleme konusunda neler yapıyorsunuz? Kadın çalışanların kariyer yönetimlerine destek olma konusundaki uygulamalarınızdan da bahsedebilir misiniz?

Kadın istihdamının artırılması ve kadın çalışanların kariyer gelişimlerine destek olunması, iş dünyasında cinsiyet eşitsizliğini azaltma ve çeşitliliği teşvik etme amacıyla önemli bir hedef haline gelmiş bulunuyor. 

Alarko Holding olarak İş’te kadın istihdamını desteklemek ve kadın çalışanların kariyer yönetimlerine yardımcı olmak için Baştan bu yana tüm çalışanlarımızda eşit işe eşit ücret politikası benimsiyoruz.  

Stajyerlerimiz dahil işe yeni giren her çalışana cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik konularında eğitimler veriyoruz.  Esnek çalışma düzenleri uyguluyoruz, bu şekilde özellikle aile sorumluluklarına sahip olan kadınların iş ve aile yaşamlarını daha iyi dengelemelerine yardımcı oluyoruz. Kadın çalışanlara liderlik eğitimleri, beceri geliştirme fırsatları ve kariyer yolculuklarını yönlendiren programlar sunuyoruz.  Bunların yanı sıra şirket içi cinsiyet eşitliği metriklerini düzenli olarak izliyor ve performans verilerini cinsiyet açısından analiz ediyoruz. Şirket kültürümüzü cinsiyet eşitliğine saygı gösteren ve destekleyen bir işyeri kültürü olarak sürdürmek için projeler yapıyoruz. 

Çalışan deneyimi Alarko Holding için ne anlama geliyor? Çalışan deneyimini geliştirmek için hangi stratejileri ve uygulamaları hayata geçiriyorsunuz?

Alarko Holding'in çalışan deneyimi, şirkette çalışanların işe alım sürecinden itibaren işleri boyunca yaşadıkları tüm etkileşimlerin, deneyimlerin ve hissettiklerinin bir toplamını ifade ediyor. Tüm süreçlerimizde çalışanların memnuniyetini ve bağlılığını artırmak, iş verimliliğini yükseltmek ve yetenekleri çekmek aynı zamanda tutmak için çalışan deneyimini iyileştirmeye yönelik çeşitli stratejileri ve uygulamaları sürekli geliştiriyoruz. 

“İyi İşe Alım Süreçleri” ve “Etkili Onboarding” süreçleri oluşturuyoruz. Kariyer Gelişim Fırsatları, mentorluk hizmetleri sunuyoruz. Esnek çalışma düzenleri ve izin politikaları oluşturarak iş-yaşam dengesini destekliyoruz. İletişim ve Geri Bildirimi destekleyip teşvik eden alanlar yaratıyoruz. Kurulduğumuzdan bu yana kültürümüzün içine işlemiş olan “pozitif olma” halini tüm çalışanlarımıza hissettirecek projeler tasarlıyoruz.  

Son olarak, İK alanında geleceğe yönelik öncelikleriniz nelerdir? Önümüzdeki dönemde İK yönetimi alanında hangi başlıklara odaklanmayı planlıyorsunuz? 

Sürdürülebilirlik Kalkınma Amaçlarını ana hedefimiz olarak belirleyip süreçlerimizi bu kapsamda yürütmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki dönemde İK yönetimi alanında aşağıdaki başlıklara odaklanmayı hedefliyoruz;

Veri Odaklı İK
Veri analitiği ve yapay zekâ gibi teknolojileri kullanarak işgücü planlaması, performans yönetimi ve yetenek kazanımı gibi süreçlere entegre etmek.

Well-being Uygulamalar
Çalışanların fiziksel ve duygusal sağlığını destekleyen çalışan sağlığı ve refah programları oluşturarak, uzaktan çalışma, esnek çalışma, proje tabanlı istihdam gibi farklı çalışma şekilleri oluşturmak. Hem iş hem de yaşam dengesini sürdürülebilir hale getirmek.

Çok Kültürlülük ve Dünya Genelinde İşgücü
Dünya genelinde daha çeşitli bir işgücü oluşturarak, farklı kültürlerden gelen çalışanların, farklı bakış açıları ve sürdürülebilirlik uygulamaları konusundaki deneyimlerini paylaşabilecekleri bir ortam yaratmak.

Yetenek Kazanımı ve Yetenek Geliştirme
Çalışanlarımızın yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak, sürdürülebilir bir yetenek havuzu oluşturmak. Liderler kanalıyla paylaşımcı/katılımcı bir yönetim duruşu sergilemek ve bilginin nesilden nesile aktarımını sağlamak.

Sosyal Sorumluluk ve Toplumsal Katkı
İK süreçlerimizi, sosyal sorumluluk projelerine ve toplumsal katkılara odaklanacak şekilde tasarlayarak, çalışanlarımızın bu tür projelere katılımını teşvik eden sürdürülebilir bir iş kültürü oluşturmak. 

Enerji ve Kaynak Verimliliği
İşyeri tasarımı ve operasyonlarını daha enerji ve kaynak verimli hale getirerek sürdürülebilirliği desteklemek. Yeşil binalar, geri dönüşüm programları ve enerji tasarrufu tedbirleri gibi uygulamaları takip etmek.

Eğitim ve Farkındalık
Sürdürülebilirlik konusunda çalışanlarımızı düzenli olarak eğitmek. Farkındalıkların artması için farklı projelere dahil ederek, fikirlerini teşvik etmek.

Çalışan Katılımı ve İletişim
Çalışanların süreçlere ve kararlara daha fazla katılımını teşvik etmek için açık ve etkili iletişim stratejileri oluşturmak, görüşlerini ve önerilerini dinlemek için alanlar yaratmak. 

DERGİ

HRdergi Mayıs sayısı çıktı

SATIN AL Mayıs 2024