Yarının iş dünyasında başarılı olmanızı sağlayacak üç yetenek

Charlie Nunn 
HSBC Grubu Bireysel Bankacılık ve Birikim Yönetimi CEO’su

Gittikçe daha fazla otomatikleşen çalışma hayatında insanın rolü nedir? Yapay zekâ daha sofistike hale gelirken; teknoloji, endüstrinin neredeyse tüm alanlarında önemini daha da artırmaya hazırlanıyor. 

Pek çok mesleğin değişim geçirmeye devam etmesi ile birlikte bu durum hepimizin çalışma şekli üzerinde etkili olacak. Ancak insan, şirketlerin başarısında kesinlikle belirleyici olmayı sürdürecek.


Bireysel bankacılık sektörü bu konuya iyi bir örnek teşkil ediyor. HSBC’de teknolojiye ciddi ölçüde yatırım yapıyoruz. Müşterilerimizin bireysel ekonomilerini daha etkin yönetmelerini sağlayacak uygulamalar yaratıyor ve mali suç riskinden korunmaları için programlar geliştiriyoruz. 

Ancak bankamız her zaman insana ihtiyaç duyuyor. Yalnızca teknolojiyi tasarlayacak teknik becerilere sahip insanlara değil, öncelikle çözmeye çalıştığımız problemleri anlamamıza yardımcı olacak insanlara ihtiyacımız var. Müşterilerimizle bağ kurarak ne düşünüp ne hissettiklerini anlamamızı sağlayacak, yeni ve daha iyi ürün ve hizmet tasarlanması için yaratıcı insanlara ihtiyacımız var. En iyi teknoloji ile insanın gücünü harmanlamayı hedeflememizin nedeni bu.

Yapay zekânın yerini alamayacağı üç temel insan yeteneği olduğunu düşünüyoruz. Otomasyon gelişimini sürdürse bile bu yetenekler son derece önemli olmaya devam edecek.

Merak, yaratıcılık, iletişim 

İlk yetenek alanı yaratıcılık. Her kurumun sorular soracak, işlerin yapılış nedenlerini derinlemesine sorgulayacak ve gerekçelendirecek insanlara ihtiyacı vardır. Bu, müşteri davranışının yeni bir açıdan analiz edilmesi veya kurum faaliyetlerine ilişkin yeni veri ve bilgi elde etmek anlamına gelebilir. 

İkincisi yaratıcılık. Konu analiz olduğunda, dijital programlar neredeyse sınırsız bir kapasiteye sahip, ancak hayal etme yeteneğinden yoksunlar. Kurumlara; inovasyona yön verecek, müşteri beklentilerindeki değişimi görecek ve yeni ürün ve hizmetler geliştirecek insanlar gerekiyor.

Üçüncüsü ise iletişim. Dinlemek, empati kurmak ve ilişki geliştirmek müşterilerle bağ kurmada oldukça önemli olduğu gibi, kurum içerisinde de ortak yön duygusunun inşa edilmesinde ciddi bir yere sahip. Görsel, sözel ve yazılı mecralarda iletişim becerileri, geleceğin çalışma hayatında da çok değerli olmayı sürdürecek.

Bu yeteneklerin yanı sıra, insanlar muhakeme yeteneğine de sahip. En gelişmiş yapay zekâ bile “Bu yapılması gereken doğru şey mi?” sorusunu soramaz. Müşterilerin, düzenleyici ve denetleyici kurumların, hissedarların ve çalışanların ihtiyaçları arasındaki dengeyi kuran kararlar verme becerisi, her kurumun uzun vadeli başarısında hayati bir öneme sahip.

Başka bir deyişle; insan yetenekleri, konu iş performansına geldiğinde iyi ve mükemmel arasındaki farkı belirleyecek. Geleceğin şirketleri doğru teknolojiden çok daha fazlasına ihtiyaç duymaya devam edecek. Yani doğru insanlara her zaman ihtiyaçları olacak.  

 

DERGİ

HRdergi Mayıs sayısı çıktı

SATIN AL Mayıs 2024