Şirketler ara zam kararı için seçimleri bekliyor!

Nisan 04, 2023

Endeavor Türkiye ile girişimci şirketler için insan ve kültür konularında danışmanlık hizmetleri veren Melon, “Girişimci Şirketlere Özel Ücret ve Yan Haklar Araştırması”nı beşinci kez yayınlamaya hazırlanıyor. Senede iki kez yapılan araştırmanın ilki Nisan ayında başlayacak ve Mayıs sonunda tamamlanacak. Araştırmanın ön görüşme sonuçlarına göre şirketler bu yılki ara zam oranlarını belirlemek için seçimleri beklediklerini beyan ediyorlar.

Melon, Endeavor Türkiye ile birlikte gerçekleştirdiği bu araştırmayla, Türkiye'nin teknoloji sektöründeki girişimcilerine destek vermeyi sürdürüyor. Araştırmanın sonuçları, girişimcilerin daha adil ve pazar dinamiklerini gözeterek bir ücretlendirme ve yan haklar stratejisi belirlemelerine yardımcı olacak.

Şirketler ara zam kararları için seçimleri bekliyor

Geçtiğimiz sene Temmuz zammı öncesi birçok şirket Özellikle Mart-Nisan aylarında zam yapmışken, bu sene henüz ara zam yapmamış iki şirketten birisi sene sonu zammı sonrasında yapacakları ek zam kararları için seçimleri beklediğini beyan ediyor.

2023’te ek zamların azalması bekleniyor

Geçen seneki araştırmada katılımcı şirketlerin %76’sı yılda iki veya daha fazla kez maaş artışı yaptığını bildirirken bu sene bu oranın azalması bekleniyor. Pek çok şirketin zam dönemlerini Ocak ve Temmuz olarak sabitleyeceği düşünülüyor.

Yazılımcılar için yurt dışı cazibesi azalıyor

Geçtiğimiz birkaç senede uzaktan çalışmanın yeni normal kabul edildiği ortamda, yurt dışındaki şirketler için Türkiye’deki teknoloji yetenekleri ücret beklentileri sebebi ile bir fırsat haline geldi. Ancak, Türkiye’deki yeteneklerin maaş beklentisinin döviz cinsinden de artması sebebiyle yurt dışındaki şirketler için artık Türkiye’deki yeteneklerin ücret avantajından kaynaklanan cazibesinin azalması bekleniyor.

Finansal Esenlik Bu Yıl da Gündemde

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da finansal esenlik gündemde olacak. Şirketler yetenek göçü ile mücadele etmek için, enflasyonun da etkisiyle finansal esenlik üzerinde çalışmalara hız vermeye devam edecekler.

Finansal esenliği, bir kişinin mevcut ve devam eden finansal yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesi, finansal geleceğini güvende hissederek, hayattan zevk alacağı seçimler yapması olarak tanımlamak mümkün.

Son dönemde Türkiye gibi tüm dünya da ciddi bir finansal zorluk döneminden geçiyor. Artan yaşam maliyetleri kısa vadeli planlar için bile çalışanları yorar hale gelirken, yatırım ve birikim yapmak, ev almak gibi uzun vadeli planlardan bahsetmek neredeyse imkansız hale geliyor.

Böyle bir ortamda, çalışanlar daha temkinli harcamalar yapmaya çalışıyor, şirketler ise çalışanları için ara zamlar, ücret iyileştirmeleri, esnek yan haklar ya da döviz korumalı maaş gibi pek çok desteğe başvuruyor. Geçen yılki araştırmanın ışığında finansal esenlik konusunda yapılması gerekenleri şöyle sıralamak mümkün;

Reaktif değil, proaktif ücret artışı

Şirketler ücret ve yan hak iyileştirmelerini, planlı-düzenli zam ve ara zam planları ile takip ediyorlar. Çünkü reaktif bir şekilde uygulanan zamlar hali hazırda finansal olarak zorlanmış çalışanlarınız için düşünüldüğü kadar iyileştirici bir etki yaratmıyor.

Kişiselleştirme: Her bireyin ihtiyacı farklı

Esenliği tek boyutlu değil, her bireyin farklı ihtiyaçları olacağını bilerek çok boyutlu ele almak gerekiyor. Şirketler, sadece fiziksel ya da duygusal esenlik değil, mesleki, entelektüel, sosyal, manevi, finansal esenlik alanlarına da yatırım yapıyorlar. Bu tür desteklerin, çalışanların duygusal ve fiziksel sağlığına sağladığı olumlu katkılar her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Özel sağlık sigortası, yemek desteği gibi gelenekselleşmiş yan hak uygulamalarına ek olarak, kapsamı dikkatle seçilmiş, çalışanların sağlık harcamalarında minimum katkı payını ödeyeceği özel sağlık sigortası, psikolojik destek paketleri, yeni mezunlara öğrenim kredisi geri ödeme desteği gibi, kişinin ihtiyaç duyduğu destekleri sunuyorlar.

Esenliğe bütünsel yaklaşım: farkındalığı artırma

Çalışanlara bireysel çalışabilecekleri psikolog, koç ya da meditasyon uygulaması gibi destekler vermenin yanı sıra yöneticilerini eğitme, esenlik tartışmasını Yönetim Kurulu seviyesine çıkartma, sosyalliği arttıracak adım yarışmaları ile destekleyerek dönüşüm yaratıyorlar.

Esneklik sunma

Çalışanlara sadece esnek çalışma değil, esneklikte otonomi sunarak kendi çalışma gününü/yerini seçme özgürlüğü de sunuyorlar.

Açık iletişim

Finansal esenlik konusunun bir tabu olduğunun bilincinde çalışanlara maaş dışında destek olabilecekleri alanları soruyorlar. Çalışanlarla sirketin nakit akışı, karlılığı gibi konular hakkında, şeffaflıkla bilgi paylaşımı yapıyor, çalışana finansal endişelerini rahatlıkla paylaşabileceği bir diyalog ortamı yaratıyorlar.