Mavi Yakadan Mekanik Yakaya uzanan yolculuğu konuştuk…

HRdergi olarak 19 Eylül 2018’de ‘Mekanik Yakalılar Çağı’ temasıyla 11. Mavi Yakalılarda İK Yönetimi Zirvesi’ni gerçekleştirdik. İstanbul Wyndham Kalamış Marina’da gerçekleştirdiğimiz, Adisa Danışmanlık ve BNB training + consultancy’nin de Resmi Sponsor olarak destek verdiği zirvede, kendi sektörlerinin lideri şirketlerin uygulamaları paylaşıldı. Dijitalleşmeden motivasyona, çalışan memnuniyetinden mavi yaka ücret yönetimine, kariyer planlamadan fırsat eşitliğine, bağlılıktan güvenlik kültürüne kadar geniş yelpazeli bir ajandayla gerçekleşen zirve mekanik yakalılar çağına da ışık tutmuş oldu. 

HRdergi Genel Müdürü Alper Toper’in Hoşgeldiniz konuşmasıyla güne başlayan zirvenin ilk konuşmacısı Toyota Otomotiv Sanayi Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Necdet Şentürk ‘Toyota Yaklaşımıyla İnsan Kaynakları Yönetimi’ başlıklı oturumunda Toyota Üretim Sistemi ile entegre tüm İK süreçlerine dair bilgiler aktardı. Çalışanlar arasında ‘mavi’ veya ‘beyaz’ yakalı ayrımı yapmadıklarının altını çizen Necdet Şentürk, ilk prensibi ‘insana saygı’, ikinci prensibi ‘Kaizen-Sürekli İyileştirme’ olan Toyota Yaklaşımı’nın Toyota İK yönetiminin temelini oluşturduğunu ifade etti. Kurum ve çalışan beklentilerini uyumlandırmak için belli bir sistem kurduklarını belirten Şentürk, bunu da Toyota kültürü ile sürdürülebilir bir hale getirdiklerini sözlerine ekledi. 

BNB training + consultancy Kurucusu Bayram Ünal ‘Geleceğin Yakaları’ başlıklı oturumuyla zirvede söz alan isimlerden biri oldu. Konuşmasında hem mavi yakalıların hem iş dünyasının dijital değişimi ve dönüşümüne değinen Ünal, bu dönüşüme ayak uydurabilmek için İK’nın yapması gerekenleri sıraladı. İnsana ve inovasyona odaklanmanın temel etken olduğunu belirten Bayram Ünal, yetenek yönetiminin bir aciliyet meselesi olması ve öğrenme & geliştirme modellerinin, kariyer yollarının ve iş-özlük haklarının yeniden tasarlanması gerektiğine vurgu yaptı. Ünal, katılımcılara ayrıca şu tavsiyede bulundu: ‘’Gelecekteki farklı senaryolarda yetenekleri planlamakiçin daha gelişmiş işgücü planlaması ve tahmin analitiği kullanın.’’

Adisa Danışmanlık ve Norm Holding’in ortak bir oturumla gerçekleştirdikleri ‘’Sahanın Gücü Norm’un Gücü’’ başlıklı sunumda katılımcılarla bir değişim ve gelişim yolculuğunun hikayesi paylaşıldı. Konuşmacı olarak Norm Holding İK Direktörü Filiz Ergin, Adisa Danışmanlık Eğitmen ve Danışmanları Dr. Senem Erdem Albaş, Emre Yayla ve Uğur Atılgan’ın yer aldığı oturumda, Norm Holding bünyesinde yer alan işletmelerin mavi yaka yönetim organizasyon yapısının gözden geçirilmesi ve daha verimli çalışmayı sağlayacak yeni organizasyon yapısının oluşturulması sürecinin detayları aktarıldı. Sürdürülebilir başarı için mavi yakalı çalışanlara yönelik etkin performans, yetenek ve ücret sistemi kurduklarını belirten konuşmacılar, ayrıca liderlik ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi için eğitim ve destek verildiğini ifade ettiler.

Zirvede ‘Dijitalleşme ve Kültürel Dönüşüm’ başlıklı oturumu gerçekleştiren isim PETKİM I Socar Türkiye Petkim İK Genel Müdür Yardımcısı Levent Kocagül oldu.  Konuşmasında Petkim’in son birkaç yılda geçirdiği dijital ve kültürel dönüşümün çalışanlar tarafında neler değiştirdiğine değinen Kocagül, dijital dönüşüm ve inovasyon sürecinde MIT Endüstriyel Bağlantı Programı’na (ILP) üye olduklarını belirtti. Kültürel dönüşüm sürecinde ise, ‘Petkim benim – birlikte daha iyiye’ mottosu ile yola çıktıklarını ifade eden Levent Kocagül, her iki dönüşüm sürecinde neler yaptıklarını örneklerle paylaştı. 

Şişecam Topluluğu Kimyasallar Grubu İK Müdürü Cem Oğuz ‘’Şişecam Topluluğu’nda İnsan Odaklı Kariyer & Gelişim Yolculuğu’’ başlıklı konuşmasıyla zirvede söz alan isimlerden biriydi. Başta mavi yaka alımlarında nitelikli işgücüne ulaşmak, üretim ortamındaki değişime (Y Kuşağı) uyum sağlayabilmek ve gelişen teknolojilere hızlı adapte olabilmek amacıyla kariyer & gelişim programlarını yeniden tasarladıklarını ifade eden Oğuz, bu program sürecinde Şişecam Topluluğu olarak neler yaşadıklarını ve hangi sonuçları elde ettiklerini detaylarıyla katılımcılarla paylaştı. 

Marshall – Akzonobel İK Direktörü Tuğba Ceylan ‘Mavi Yakalılarda Marshall İK Uygulamaları’ başlıklı oturumuyla zirvedeki yerini alan isimlerden biri oldu. Zorlu bir sektörde mavi yaka çalışanlar için nasıl bir İK süreci yönetilebileceğini örnek uygulama ve süreçlerle anlatan Ceylan, Marshall – Akzonobel olarak tüm İK süreçlerinde temel noktalarının ‘insan’ olduğunun altını çizdi. Tuğba Ceylan, mavi yaka çalışanların yetkinlik ve becerilerini değerlendirme sistemi ile ölçümlediklerini ve gelişim ihtiyaçlarına göre teknik/mesleki eğitim programları ile desteklediklerini sözlerine ekledi.

Zirvede ‘Oyak Renault Endüstriyel İlişkiler Stratejisi’ başlıklı sunumu paylaşan isim Groupe Renault İK Müdürü Neslihan Akkozak oldu.  Şirket vizyonlarını ‘’Şirketiyle gurur duyan çalışanlarımızın gücüyle; kalite, rekabetçilik ve üretimde 2020 yılında Renault Grubu ve Türkiye’de 1 numara olmak’’ olarak tanımladıklarını ifade eden Akkozak, tüm mavi yaka İK süreçlerini de bu vizyon doğrultusunda yapılandırdıklarının altını çizdi. Konuşmasında Oyak Renault mavi yaka performans, takdir ve kariyer sistemi üzerine bilgiler aktaran Neslihan Akkozak, insana dokunmanın önemine değinirken çalışanların sosyal hayatlarına ve ailelerine dair gerçekleştirdikleri projelerden de örnekler paylaştı. 

Assan Hanil Endüstri İlişkileri Müdürü İbrahim Oralkan ‘’Biz’den Uygulamalar’’ başlıklı oturumuyla zirvede söz alan isimdi. Konuşmasında mavi yakalıların beklentilerinin karşılanmasının önemine değinen Oralkan, Assan Hanil olarak temel önceliklerinin; bu beklentileri karşılayan İK politika ve süreçlerinin hayata geçirmek olduğuna vurgu yaptı. Mavi yakalı çalışanlara sunulan açık iletişimin, kariyer olanaklarının, mesleki eğitimlerin önemine ve yarattığı katma değere dikkat çeken Oralkan, ayrıca Assan Hanil çalışanlarına ve ailelerine yönelik olarak gerçekleştirdikleri motivasyon etkinliklerinden ve sosyal imkanlardan örnekler paylaştı. 

Zirvenin Kapanış Oturumu’nu İş Hukuku Danışmanı ve Arabulucu Av. Hasan Erdem ‘’Güncel İş Hukuku'nu İK Gözüyle Değerlendirme’’ başlıklı konuşmasıyla gerçekleştirdi. Dijitalleşmenin, sosyal medyanın ve yeni neslin iş dünyasına hakimiyetiyle birlikte daha karmaşık hale gelen iş yapış şekillerinin yönetiminde hukuka daha çok ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Erdem, bu değişimin İş Hukuku’na yansımalarına örnek vakalar ışığında değindi. Av. Hasan Erdem, bu değişim sürecinde İK’nın İş Hukuku açısından nasıl bir pozisyon alması ve neler yapması gerektiğine dair fikirlerini de aktardı. 

DERGİ

HRdergi Mayıs sayısı çıktı

SATIN AL Mayıs 2024