Genç yeteneklerin, kariyer yolculuğuna Norm Holding desteği

Mart 03, 2024

Genç yeteneklere, kariyerlerini ilerletmeleri için çeşitli eğitim, gelişim ve rotasyon fırsatları sunan Norm Holding, 2024 sonuna kadar lise/üniversite öğrencisi ve yeni mezun yaklaşık 100 genç yetenekle birlikte çalışmayı hedefliyor.

Günümüzün rekabetçi iş ortamının, işgücü mobilitesini artırarak yetenek kıtlığını tetiklediğinin altını çizen Norm Holding İnsan Kaynakları Direktörü Filiz Ergin, “Özellikle küreselleşme ve dijitalleşmenin beraberinde getirdiği işgücü hareketliliği şirketler için yetenekleri elde tutma zorluğu yaratabiliyor. Yetenek kıtlığı sorunu en çok teknoloji, yazılım, Ar-Ge ve mühendislik gibi teknik alanlarda hissediliyor. Belirli uzmanlık alanlarında yetişmiş nitelikli iş gücü talebini karşılamak için gerekli olan eğitim sistemindeki eksiklikleri de yetenek kıtlığını arttıran faktörler arasında.” dedi.

2024 yılında da genç yetenek programlarını değişen trendler ve gençlerin gelişim ihtiyaçlarına göre güncellediklerini sözlerine ekleyen Norm Holding İnsan Kaynakları Direktörü Filiz Ergin, “Norm Holding bünyesinde öğrencilere ve yeni mezunlara yönelik birçok program yürütüyoruz. Hem Norm Holding hem de farklı sektörlerde faaliyet gösteren bağlı şirketlerimiz bünyesinde, lise/üniversite öğrencisi ve yeni mezun yaklaşık 100 genç yetenekle birlikte çalışmayı hedefliyoruz. Genç yeteneklere, kariyerlerini ilerletmeleri için çeşitli eğitim, gelişim ve rotasyon fırsatları sunuyoruz.

Mentorluk programlarımız aracılığıyla tecrübeli liderlerle etkileşim kurmalarını sağlıyoruz. Bu sayede kariyerlerini yönlendirmelerine ve liderlik becerilerini geliştirmelerine destek oluyoruz. Tersine mentorluk programlarımız ile gençleri dinliyor ve onların bakış açısıyla kurum içi sinerjiyi artırıyoruz. İnovasyonu teşvik eden, çeşitliliği destekleyen, iş birliğini önemseyen, açık iletişime dayalı, takım çalışmasını ön planda tutan, gelişim odaklı bir çalışma kültürü oluşturarak genç yeteneklerin şirketimize entegrasyonunu ve motivasyonunu sağlıyoruz. Genç yeteneklerle gelişim ve kariyer planlaması yaparak uzun vadeli hedeflerine ulaşmalarına destek oluyoruz. Açık ve düzenli iletişim kurarak genç yeteneklerin ihtiyaçlarını anlamaya ve geri bildirimlerini alıp değerlendirmeye önem veriyoruz.” şeklinde konuştu.