Özden Çiftçi

Özden Çiftçi Yazıları

Akıllı Kurumlarda Yetenek Yönetimi Uygulama Modeli Örneği

Özden Çiftçi ozdenciftci@hotmail.com    Bu yazıda, üniversitelerdeki yazınlarda ve işletmelerde tanımlanarak sınırları çi...