Akıllı Kurumlarda Yetenek Yönetimi Uygulama Modeli Örneği

Şubat 02, 2016

Özden Çiftçi
ozdenciftci@hotmail.com 

 Bu yazıda, üniversitelerdeki yazınlarda ve işletmelerde tanımlanarak sınırları çizilmeye çalışılan yetenek yönetimi algısının ve tanımının ötesinde bir model tasarımı özetlenecektir.

İş dünyasında insan becerilerine TALENT sözcüğünde anlamını bulan algıyla bakıldığında burada YILDIZ-STAR denilen kişilerin söz konusu edildiği gözlenmektedir. Şu bir gerçek ki yıldızların hepsini bir araya topladığınızda ancak onlardan yönetsel manada süper yıldızlar yararlı sonuçlara ulaşabilecektir.

Bir işletmede çalışanların çoğunluğunun yıldız olması beklenemez. Böyle bir kurum üretimden çok yıkım yaşayabilir. Yönetici ve karar verici pozisyonlar için STAR dediğimiz yıldızların verimli ve etkin bicimde istidam edilmesi bir kurumu sürdürülebilir küresel rekabete hazırlayabilir mi? İşletmenin yıldız tanımına girmeyen “Talent” olmayan ekseri çoğunluğunun yetenek/yetkinliklerini anlık raporlayan bir sistemin olması işletmenin geleceğine ne tür bir katkıda bulunur? Böyle bir sistem kurulabilir mi?
Ülkemizde ve dünyada örnekleri var mı?


Yazının tamamını okumak için linke tıklayınız.