İKonometrİK Zirvesi ile İK’nın rakamlarını konuştuk!

Peter Drucker’ın diyor ki ‘Ölçmediğiniz şeyi yönetemezsiniz.’ İK’nın artık tüm süreçlerinde kullandığı Büyük Veri ve İK Metrikleri ile birlikte artık daha analitik ve ölçülebilir bir İK’ya ihtiyaç duyuluyor! Büyük Veri ve İK Metriklerinin, doğru analiz edildiğinde İK’nın doğru stratejik kararlar almasını sağlayan en önemli araçlar olduğu gerçeğinden yola çıkarak HRdergi olarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik.


İK Analitiği, İK Metrikleri, İK Ekonomisi’ni yani İK’nın rakamsal ve analitik değerlerini bir araya getirerek İK’ya yepyeni bir boyut kazandırdığımız İKonometrİK Zirvesi’nin ilkini büyük bir katılımla 15 Mayıs’ta Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina’da gerçekleştirdik. Bu zirvemizde şirketlerinin başarısı ve kârını artırmak için analitiği, veri yönetimini ve metrikleri başarıyla kullanan İK liderlerini dinledik.

HRdergi Genel Müdürü Alper Toper’in Hoşgeldiniz konuşmasıyla başlayan zirvenin ilk konuşmacısı ‘Analitik ve Veri Merkezli Bir İK Kültürü Nasıl Kurulur?’ başlıklı oturumuyla Ericsson Ortadoğu ve Afrika Bölgesi, İşgücü Planlaması ve Analitiği Direktörü Ayşegül Ertüreten oldu. Analitik ve veri merkezli bir İK kültürü yaratmak için gereken süreç ve operasyonları Ericsson ve global vakalar ışığında paylaşan Ertüreten, bu kültürün, kararları alırken verilerden ve analitikten faydalı bir şekilde yararlanmayı ve işle ilgili problemlere odaklanarak işi doğrudan etkileyen analitik projeleri üretmeyi sağladığını belirtti. İK profesyonellerinin ve departmanlarının analitik becerilerinin nasıl geliştirileceğine dair bilgiler de aktaran Ayşegül Ertüreten, İK’nın bu süreçte analitik müttefikler olarak finans, strateji, operasyon ve satış ile de iş ortaklıkları kurması gerektiğinin altını çizdi. 

‘’İK’nın Algoritma Dili’’ başlıklı konuşmasıyla zirvede yer alan isim Yapı Kredi İK Veri Analitik Uygulamaları Müdürü Ahmet Karahan oldu. Konuşmasına büyük veri, analitik nesnelerin interneti ve makine öğrenmenin iş dünyasını ve İK’yı nasıl şekillendirdiğini anlatarak başlayan Karahan, bu süreçte beyni ve kalbi birleştirmeye çalışan İK’nın buna ayak uydurmak için veri ve analitiği doğru konumlandırması gerektiğini ifade etti. Yeni geliştirilen yapay zekâ algoritmalarının İK’nın hayatını nasıl kolaylaştırabileceğine dair örnekler de sunan Ahmet Karahan, İK’nın algoritma dilini geliştirerek mükemmel bir İK’ya ulaşmanın mümkün olduğunun altını çizdi.

Zirvede söz alan isimlerden biri de ‘Yetenek Yönetiminde Veri Analitiği’ başlıklı konuşmasıyla Ford Otosan İK Müdürü Aşkın Çavaş oldu. Çavaş, konuşmasında yetenek yönetiminin her aşamasında verileri doğru analiz ederek insan kaynağına dair gelecek öngörülerinin de doğru bir şekilde kurgulanacağını belirtti. Kurumların akıllı algoritmalarla etkin bir tahmin yönetimi kurabileceğine dikkat çeken Aşkın Çavaş yapay zekanın desteğiyle sürekli kendini geliştiren bir model ile de hem yetenekleri hem yetenek yönetimiyle ilgili etkin gelecek aksiyonları planlanabileceğinin altını çizdi. Ford Otosan’da gerçekleştirdikleri veri analitiği uygulamalarına dair örnekler de paylaşan Aşkın Çavaş, veri analitiğin en elzem noktasının yetenek yönetimindeki riskleri öngörebilmesi olduğunu da sözlerine ekledi.  

‘’İK’da Değişim ve İK Analitikleri’’ başlıklı konuşmasıyla zirvede söz alan isim Coca-Cola İçecek Organizasyonel Gelişim ve İK Analitikleri Müdürü Ayşegül Tığlı Tekin oldu. Teknolojinin son hız ilerlemesi, makine öğrenme ve yapay zekâ ile iş dünyasının yeni iş yapış şekilleri keşfettiğinden bahseden Tekin, İK’nın da bu değişimden en çok etkilenen alan olduğunu ifade etti. Tüm bu değişim sürecinin İK’ya daha proaktif ve analitik bir misyon yüklediğini belirten Ayşegül Tığlı Tekin, veri merkezli ve çapraz fonksiyonel bir iş modeliyle çalışan bir İnsan Kaynakları’nın neler başarabileceğini Coca-Cola İçecek uygulamalarıyla anlattı. 

Deloitte Türkiye İnsan Kaynakları Hizmetleri Lideri Cem Sezgin ‘İK ve Büyük Veri: Fırsat mı, Risk mi?’ başlıklı oturumuyla zirvede yer alan isimlerden biri oldu. Büyük Veri ile birlikte İK adına büyük bir fırsat penceresi açıldığını ifade eden Sezgin, stratejik kararlar vermeden önce daha bilimsel ve proaktif yaklaşan bir İK’nın organizasyonlara katacağı katma değerin neler olacağını anlattı. Konuşmasında, büyük verinin yaratacağı fırsatlar kadar riskleri de paylaşan Cem Sezgin, İK’nın fırsatları nasıl değerlendireceğini ve riskleri nasıl önleyebileceğini örneklerle aktardı. 

Zirvede yer alan isimlerden biri de ‘’Borusan Holding’in İK Analitiği Yolculuğu’’ başlığıyla Borusan Holding İK Analitikleri, Ücretlendirme ve Ek Menfaatler Müdürü Tahir Vayısoğlu oldu. Konuşmasında, Borusan Holding’in İK Analitikleri yolculuğuna nasıl çıktığını ve bu süreçte yaşadıkları tecrübeleri aktaran Vayısoğlu, analitiğin çalışan deneyimi konusunda yarattığı katma değeri ve yönetimsel kararlar alınmasında İK Analitikleri ekiplerinin etkisi ve önemini anlattı. Borusan Holding gibi büyük organizasyonlarda İK analitiğinin hem kuruma hem çalışana, geleceğe dair öngörülebilir bir iş planı çizdiğinin altını çizen Tahir Vayısoğlu, hayata geçirdikleri makine öğrenme ve yapay zekâ algoritmalarından da bahsetti.

Aselsan İnsan Kaynakları Kıdemli Lideri Nazmi Boşça ‘AnalitİK: Değer Yaratma Sürecinde Bir Kültür Değişimi’ başlıklı konuşmasıyla zirvede söz alan isimlerden biriydi. İşgücü analitiğinin, stratejinin uygulanması ve değer yaratılmasında yeteneğin rolünün anlaşılması, ölçülmesi, yönetilmesi ve iyileştirilmesine dahil olan süreçleri ifade ettiğini belirten Boşça, tüm bu süreçlerin yalnızca metriklere odaklanmayı değil aynı zamanda analitiği de içerdiğinin altını çizdi. Ölçülebilir, güvenilir ve geçerli kurumsal metrikler ile insan kaynağı yönetiminin önemine vurgu yapan Nazmi Boşça, konuşmasında Aselsan’daki Analitik İK uygulamalarına da yer verdi. 

'Enformasyondan Optimizasyona İK Analitikleri' başlıklı konuşmalarıyla Yıldız Holding’in atıştırmalık şirketi pladis’ten Ücretlendirme, Yan Haklar & İK Analitikleri Kıdemli Müdürü Kenan Kayhan ve Ücretlendirme & İK Analitikleri Yöneticisi Nuran Çite zirvemizde yer aldı. Konuşmalarına İç Güdüsel Yönetim’den Veri Güdümlü Yönetim'e geçiş sürecini anlatarak başlayan Kayhan ve Çite, bu süreçte İK analitiklerinde öngörü analizlerine geçilmesinin İnsan Kaynakları stratejileri ve aksiyon planlarının oluşmasına büyük katkı sağlayacağını vurguladılar. Organizasyonel riskleri önceden fark ederek risk analizleriyle daha etkin bir İK yönetiminin gerçekleşeceğini dile getiren Kayhan ve Çite pladis’de gerçekleştirdikleri veri analitiği uygulamalarına dair örnekler de paylaşarak ölçümlenen metriklerin sadece sayılarla ilgili olmadığını bunların aslında insanla ilgili olduğundan bahsettiler. Buradan hareketle bir sonraki adımda İK Analitiklerini geliştirerek People Analytics alanında çalışmalar yapacaklarını sözlerine eklediler.

‘Dünden Bugüne İK Analitiği’ başlıklı konuşmasıyla zirvede söz alan isim Kibar Holding İK Analitiği Yöneticisi Sinan Gülcan oldu. İK Analitiğinin gelişim sürecinden bahsederek başladığı konuşmasında, günümüzde teknolojinin de desteğiyle İK analitiğinin nasıl iyileştirilebileceğine dair bilgiler aktaran Gülcan, çalışan veri ve metriklerinin kurumsal dönüşüme sağlayacağı katkının sürdürülebilir başarıda kilit faktör olduğunun altını çizdi. İK’nın iş dünyasında en önemli misyonlarından birinin de makine ve insanı bir arada çalıştırabilmek olduğunu belirten Sinan Gülcan, İK analitiğinin geleceğine dair öngörülerini de katılımcılarla paylaştı. 

DERGİ

HRdergi Temmuz - Ağustos sayısı çıktı! İyi okumalar...

SATIN AL Temmuz - Ağustos 2024