Yan Haklar ve Ödüllerin Yönetimi - Online Buluşma

Yan Haklar ve Ödüllerin Yönetimi - Online Buluşma

Özet

Yan haklar ve ödül yönetimi, takdir, tanıma sistemleri...

Online

İÇERİK

Pandemi, pek çok farklı konuda olduğu gibi yan haklar ve ödüllerin yönetimi açısından da işverenleri harekete geçmeye zorladı: Araştırmalar, çalışanlarını ve şirketlerini korumak isteyen işverenlerin yan haklar ve ödül stratejilerini gözden geçirdiğini gösteriyor. Yayınlanan raporlara göre, ABD’deki İnsan Kaynakları yöneticileri ve tepe yönetim temsilcilerinin yüzde 98’i, bu kriz sırasında alınan dersler doğrultusunda şirketlerinin sunduğu hakları genişletmeyi ya da yenilerini eklemeyi planlıyor.

Şimdi, mevcut iklime uygunluğundan emin olmak için yan haklar ve ödül yönetiminizi yeniden gözden geçirme zamanı! Peki, belirsizlik sürerken ve koşullar neredeyse her gün değişmeye devam ederken, çalışanlarınızın değişen ihtiyaçlarını karşılayacak kadar sağlam ve çevik bir sistemi nasıl uygulayabilirsiniz?

Gelin sorunun yanıtını birlikte arayalım. Etkinliğimize katılarak konuyu doğrudan ele alan uygulayıcılardan bilgi alacak, şirketinizde hemen uygulamaya geçirebileceğiniz, çalışanlarınızın ihtiyaçlarına uygun öneriler edineceksiniz.


Neler konuşacağız?

İşgücü piyasasındaki değişiklikler,
Çalışanların değişen beklentileri,
Pandemi sonrası dünyada iş ihtiyaçlarını karşılamak için ödül stratejilerini yeniden tasarlamak,

Kilit çalışanların ödüllendirilmesi,
Takdir, tanıma sistemleri,
“Esneyen” yan haklar…


Katılım ile ilgili ayrıntılı bilgi ve kayıt için Sinem Hancı (sinem@hrdergi.com), mesajlarınızı İK profesyonelleri ile buluşturmak için sponsorluk ve oturum paketleri konusunda Rabia Sönmez ile (rabia@hrdergi.com) iletişime geçebilirsiniz.


PROGRAMI

10 HAZİRAN PROGRAMI

14:00 - 14:05

Online Buluşmamıza Hoşgeldiniz

Alper Toper - HRdergi Kurucu Ortağı & Genel Müdürü
Ülgen Özmen - HRdergi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü & Genel Müdür Yardımcısı
14:05 - 14:25

Değişen ihtiyaçlara esneyen çözümler

Güliz Dalaman Yakmacı - BAT Türkiye Ticari Birimlerden Sorumlu İnsan Kaynakları Direktörü
14:30 - 14:45

Kısa bir ara

14:45 - 15:05

Yeni normalde “Sen Hayatını Yaşa”

Müge Karabayır - ING İK Çalışan Deneyimi Direktörü
15:10 - 15:25

Kısa bir ara

15:25 - 15:45

Yan haklar ve ödüllerin yönetimine Vodafone yaklaşımı

Hicran Bakalcı Baygın - Vodafone Ücretlendirme, Çalışan İlişkileri ve İK Data Analitiği’nden Sorumlu İK Direktörü
15:50 - 16:05

Kısa bir ara

16:05 - 16:25

Yaşamları İyileştirmek, Her Anda!

Elçin Uzun - Gilead İK Direktörü
16:30 - 16:45

Kısa bir ara

16:45 - 17:05

Toplam Ödül Yönetimine Stratejik Bakış

Kenan Kayhan - pladis TRCAR (Türkiye, Orta Asya, Romanya) Ücretlendirme, Yan Haklar & İK Analitikleri Kıdemli Müdürü
17:10 - 17:30

Yeni normalde esnek yan haklar ve ödüllendirme

Türker Tuncer - Kibar Holding Organizasyon ve Ödül Yönetimi Direktörü

KONUŞMACILAR

Hicran Bakalcı Baygın
Hicran Bakalcı Baygın
Vodafone Ücretlendirme, Çalışan İlişkileri ve İK Data Analitiği’nden Sorumlu İK Direktörü
Güliz Dalaman Yakmacı
Güliz Dalaman Yakmacı
BAT Türkiye Ticari Birimlerden Sorumlu İnsan Kaynakları Direktörü
Müge Karabayır
Müge Karabayır
ING İK Çalışan Deneyimi Direktörü
Türker Tuncer
Türker Tuncer
Kibar Holding Organizasyon ve Ödül Yönetimi Direktörü
Elçin Uzun
Elçin Uzun
Gilead İK Direktörü
Kenan Kayhan
Kenan Kayhan
pladis TRCAR (Türkiye, Orta Asya, Romanya) Ücretlendirme, Yan Haklar & İK Analitikleri Kıdemli Müdürü