Kurum Kültürü Zirvesi

Özet

Kültür, Bağlılık, Performans...

Online

İÇERİK

Johns Hopkins Üniversitesi’nin çalışmasına göre; günümüzde, çalışanlar kendi değerlerinin,
çalıştıkları kurumun değerleriyle uyumunu sağlamaya o kadar hevesli ki;
iş arayanların yüzde 95’i kültürün maaştan daha önemli olduğuna inanıyor.


Şu anda şirketlerin karşı karşıya olduğu ve yönetim kurullarının masasındaki en sıcak konulardan biri; Kültür ve İnsan. HRdergi olarak düzenleyeceğimiz bu etkinlikte, şiddetli rekabet, uzaktan çalışma ve sürekli zorluklara ve belirsizliklere maruz kalma çağında yeniliğe, yüksek performansa ve değerlere ilham veren bir kültürün nasıl yaratılacağını tartışacağız.

Özellikle İK’nın kurum kültüründeki rolünü, İnsan faktörünün kurum kültürünü şekillendirmedeki etkisini konuşacağımız bu etkinlikte, Kurum Kültürü’nün temsilcileri ve koruyucuları olarak İK liderleri ve profesyonelleri, istenen çalışan davranışlarına ve inançlarına nasıl ilham verdiklerini ve buna karşılık gelişen bir kültürün performans kazanımlarını nasıl gerçekleştirdiklerini anlatacak.

 

Katılım ile ilgili ayrıntılı bilgi ve kayıt için Büşra Demirbilek (busra@hrdergi.com), mesajlarınızı İK profesyonelleri ile buluşturmak için sponsorluk ve oturum paketleri konusunda Rabia Sönmez ile (rabia@hrdergi.com) iletişime geçebilirsiniz.
 

Neden Kurum Kültürü Zirvesi?

Çünkü günümüz iş dünyasında İK, kültürü şekillendirmede ve liderliği etkilemede de önemli bir role sahip.
Çünkü Gallup’a göre, “İK liderleri, yöneticileri ve çalışanları hedeflenen kültürle uyumlu hale getirmekten, bu kültür için bir sahiplenme duygusunu geliştirmekten ve şirketin tüm seviyelerinde hesap verebilirliği sürdürmekten sorumlu.”
Çünkü yetenekleri çekmek ve elde tutmak konusunda şirketlerin elinde çok çeşitli araçlar bulunsa da şirket kültürü, en güçlü işveren markası unsurlarından biri olmaya devam ediyor.
Çünkü çalışan bağlılığının yaygın olduğu Organizasyon kültürlerinde, çalışan katılımını desteklemeyenlere göre daha yüksek çalışan memnuniyeti ve teşvikine sahip olma olasılığı daha yüksektir.

Neler konuşacağız?
Kültür, Bağlılık, Strateji ve İş: Kültür, Performansı Nasıl Etkiliyor?
Kurum kültürünü geliştirme stratejileri
Çalışan bağlılığı ve yüksek performanslı ekipler geliştirmenin yolları
Kurum kültürü konusundaki en son gelişmeler, teknik ve araçlar

Kimlerle birlikte olacaksınız?
İnsan ve Kültürden,
Bağlılıktan,
Performans Yönetiminden,
Liderlik Gelişiminden,
Değişim Yönetiminden,
İletişimden Sorumlu Yöneticiler


KONUŞMACILAR

Acar Baltaş, M. SC.DR.
Acar Baltaş, M. SC.DR.
Psikolog, Baltaş Grubu Kurucusu
Prof. Dr. Ela Ünler
Prof. Dr. Ela Ünler
Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

KATILIM SEÇENEKLERİ

Aşağıdan "Katılımcı Sayısı" seçerek işleme devam edebilirsiniz.
995,00 TL + KDV

Tek Kişilik Katılım Ücreti

Tek kişilik katılım ücreti
795,00 TL + KDV

HRdergi Aboneleri İçin Katılım Ücreti

1 adet abonelik 1 kişinin katılımında indirim hakkı sağlar.
Katılımcı Sayısı Seçin