İş Hukuku Atölyesi III

Özet

İstanbul Marriott Hotel Asia

İÇERİK

        İŞ HUKUKU’NDAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER VE İŞE İADE DAVALARI SONRASI İNTERAKTİF UYGULAMALAR

 

09.30 - 16.30 

EĞİTİM İÇERİĞİ

I - DOĞUM İZİN SÜRELERİNDE NELER DEĞİŞTİ?

- Hamile ve emziren çalışanların çalışma süreleri nedir?

- Emzirme süresi çalışma süresinden sayılır mı?

- Analık izni sonrası seçimlik izin hakları nelerdir?

- Babanın doğuma bağlı izin hakkı var mıdır?

- Yarı süreli çalışma ödeneğinden yararlanma hakkı nedir?

- Yeni doğan çocuğun ilköğretime başlamasına kadar geçen süre içinde kısmi süreli çalışma mümkün müdür?

- Kısmi süreli çalışmanın süresi ve zaman aralığı nasıl belirlenir?

- Hangi işkollarında kısmi süreli çalışma yapılamaz?

- Evlat edinmeye bağlı analık izni hakları nelerdir?

- Kısmi süreli çalışmaya bağlı kıdem tazminatı ve yıllık izin nasıl hesaplanmalıdır?

II - YILLIK ÜCRETLİ İZİNDE NELER DEĞİŞTİ?

- Yıllık izinlerin usulüne uygun bölünmesi ve aykırılığın cezası nedir?

- İşverenin yıllık ücretli izinlere ilişkin yükümlülükleri nedir?

III - KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NUN  İŞ HUKUKU’NA ETKİLERİ NELERDİR?

- Çalışanın özlük dosyasındaki gizli kişisel bilgilerinin mahiyeti nedir?

- Çalışanın gizli kişisel bilgilerinin işveren tarafından ifşası halinde ne olur?

- Kişisel bilgiler çalışan aleyhine  delil oluşturur mu?

- Kişisel bilgilerinin saklanması, aktarılması ve yurtdışına aktarılmasında 
  nelere dikkat etmek gerekir?

IV - GEÇİCİ (ÖDÜNÇ)  İŞ İLİŞKİSİ DÜZENLEMESİ NELERİ İÇERİYOR?

- Özel İstihdam Büroları’nın faaliyet alanında neler değişti?

- Hangi durumlarda geçici işçi çalıştırılabilir, bir süre sınırı var mıdır?

- Geçici işçi çalıştıran işverenin işçinin tazminat ve işçilik alacakları açısından 
  sorumlulukları nelerdir?

- Geçici işçi çalıştıran işveren asıl işveren konumunda mıdır?

V - İŞE İADE DAVASI SONRASI UYGULAMALAR NASIL GERÇEKLEŞİR?

- İşe iade talebi, İşe davet, işe davete uymama, yeniden işbaşı yapmanın sonuçları nelerdir?

- İşe iade talebi sonrası olasılıklara bağlı olarak ödenmesi gereken tutarlar nasıl hesaplanır?

- Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılacak bildirim ve süresi nedir?

- İşe iade davasının kıdem ve ihbar tazminatı miktarlarına etkisi nedir?

- İşçinin boşta geçen sürede başka bir işte çalışması halinde ne olur?

VI - GÜNDEMDEKİ OLASI DEĞİŞİKLİKLER

- Arabuluculuğun iş akdinin feshine ve dava sürecine etkileri neler olacak?

- İş Yasası için öngörülen değişiklikler gerçekleştiği takdirde etkileri neler olacak?


KONUŞMACILAR

Avukat Hasan Erdem
Avukat Hasan Erdem
İş Hukuku Danışmanı / Arabulucu