İK'cılar için Güncel İş Hukuku Eğitimi

Özet

Eğitim Saati: 09.30 - 16.30

Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina

İÇERİK

İŞ İLİŞKİLERİ ve KAVRAMLAR

Çalışma mevzuatı ve tanımlar

Çalışma Hukuku’na hakim ilkeler

Alt işveren /asıl işveren

İş Uyuşmazlıklarında zorunlu Arabuluculuk ve İK’nın rolü


İŞ SÖZLEŞMELERİ VE DÜZENLEMELER

Belirli süreli / belirsiz süreli iş sözleşmeleri

Kısmi / tam süreli sözleşmeler

İşe alınan yeni personele imzalatılması gereken belgeler

Cezai şart - Haksız rekabet

Eğitim gideri

Geçici görev değişikliği 

İş sözleşmesinin nakli

İşyeri devri


İŞ GÜVENCESİ

İş Güvencesinin koşulları

Geçerli fesih sebepleri

Fesih bildirim prosedürü

Aykırılıkta tazminat tutarları

Fesihte son çare ilkesi 

Çalışma koşullarındaki esaslı değişiklik

İşe iade talebi ve buna bağlı olasılıklar

İkale - Arabuluculuk uygulamaları

Sosyal medyanın iş ilişkilerine etkileri

Çalışanın kişisel verilerinin işlenmesi

İşverenin elektronik ortam ve kameraları kullanması

Feshe ilişkin güncel kararlar

 

FESİH ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

KIDEM - İHBAR TAZMİNATLARI ve HESAPLAMALARI

Kıdem tazminatına hak kazanma koşulları

İhbar tazminatı

Toplu fesih

6 günlük hak düşürücü süre

Fesih hakkının kötüye kullanılması - Haklı - Geçerli fesih ayrımları

Disiplin yönetmeliği ve soruşturması

 

ÜCRET ve SOSYAL HAKLAR

Ücretin ödenme zamanı

Ücret türleri

Tazminata esas ücret

Kazanılmış hak kavramı

 

ÇALIŞMA ve SAAT SÜRELERİ ile ARA DİNLENMELERİ ve YILLIK ÜCRETLİ İZİN

Çalışma süresi ve gece çalışmaları

Fazla çalışma süreleri ve mesai ücretleri

Ara dinlenmesi

Serbest zaman ve telafi çalışması uygulamaları

Mazeret izin uygulamaları

Yıllık izin hakkı

Yıllık ücretli izin ödemesi

Doğum izni - Analık izni

Doğum sonrası yarı zamanlı çalışma - Kısmi süreli çalışma

Fazla mesai ile ilgili güncel yargı kararları

 

İŞ KAZALARI

İş kazası tanımı ve unsurları

Uygulanacak prosedürler

Maddi / Manevi tazminat

Hak sahipleri

Cezai sorumlulukKONUŞMACILAR

Avukat Hasan Erdem
Avukat Hasan Erdem
İş Hukuku Danışmanı / Arabulucu