İK'cılar İçin İş Hukuku Eğitimi

Özet

İstanbul Marriott Hotel Asia

İÇERİK

HRdergi tarafından bir klasik haline gelen İK’cılar için İş Hukuku eğitimlerine devam ediyoruz.
İş Hukuku Danışmanı ve Avukat Hasan Erdem’in sunumuyla İş Hukuku’ndaki son değişiklikleri uygulamalı olarak masaya yatırıyoruz. 
İş Hukuku’na dair kafanızdaki tüm soru işaretlerinin yanıtları bu eğitimde olacak.

 

İŞ İLİŞKİLERİ ve KAVRAMLAR

 • Çalışma mevzuatındaki yasal dayanaklar
 • Kurumlar
 • Tanımlar
 • İspat Külfeti
 • İşyeri devri/işveren devri
 • Alt işveren /asıl işveren
 • İş Uyuşmazlıklarında zorunlu Arabuluculuk ve İK’nın rolü
   

İŞ SÖZLEŞMELERİ ve KURULMASI

 • Belirli süreli/belirsiz süreli
 • Kısmi/ tam süreli sözleşmeler ve birbirlerine dönüştürülme süreçleri
 • İşe alınan yeni personele imzalatılması gereken belgeler
 • Cezai şart uygulamaları
 • Eğitim gideri
 • Geçici görev değişikliği süresi
 • Hizmet sözleşmesinin nakli
   

İŞ GÜVENCESİ

 • İş Güvencesi koşulları
 • Geçerli fesih sebepleri
 • Fesih bildirim şartları
 • Aykırılıkta tazminat tutarları
 • İşe iade talebi ve buna bağlı olasılıklar
 • Çalışma koşullarındaki esaslı değişiklik
 • Fesihte son çare ilkesi 
 • İkale
 • Faiz uygulamaları     
   

FESİH ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ
KIDEM - İHBAR TAZMİNATLARI ve HESAPLAMALARI

 • Kıdem tazminatına hak kazanma koşulları
 • İhbar tazminatı
 • Toplu fesih
 • Derhal fesih hakkının kullanımı 6 günlük hak düşürücü süre
 • Fesih hakkının kötüye kullanılması
 • Disiplin yönetmeliği ve soruşturması
   

ÜCRET ve SOSYAL HAKLAR

 • Ücretin ödenme zamanı
 • Ücret türleri
 • Sosyal haklar
 • Tazminata esas ücret
 • Kazanılmış hak kavramı
 • Geçici iş görmezlik
   

ÇALIŞMA ve SAAT SÜRELERİ ile ARA DİNLENMELERİ ve YILLIK ÜCRETLİ İZİN

 • Çalışma süresi ve gece çalışmaları
 • Fazla çalışma süreleri ve mesai ücretleri
 • Ara dinlenmesi
 • Vardiyalı sistem esasları
 • Genel çalışma süreleri
 • Serbest zaman ve telafi çalışması uygulamaları
 • Mazeret izin uygulamaları
 • Yıllık izin hakkı
 • Yıllık ücretli izin ödemesi
 • Yıllık ücretli izin kullandırılma ve bordrolaştırılması
 • Doğum izni - Analık izni
 • Doğum sonrası yarı zamanlı çalışma - Kısmi süreli çalışma
   

İŞ KAZALARI

 • İş kazası tanımı ve unsurları
 • Uygulanacak prosedürler
 • Maddi / Manevi tazminat
 • Hak sahipleri
 • Cezai sorumluluk

KONUŞMACILAR

Avukat Hasan Erdem
Avukat Hasan Erdem
İş Hukuku Danışmanı / Arabulucu