İnovatif bir kültür yaratmada yöneticinin sorumluluğu

Favorilere Ekle
İnovasyon, sürekli başarının itici gücüdür. Yazar ve lider Lewis D. Eigen’in bir zamanlar söylediği gibi, “Dünün mucizesi bugünün tahammül edilemez koşuludur.”