İnovasyonun özeti: ‘’Dünün mucizesi bugünün tahammül edilemez koşuludur.’’

Favorilere Ekle
Dijitalleşen dünyada, yöneticilerin hızlı ve sürekli değişimi destekleyen bir kültür geliştirmesi gerekir. Kültürün, strateji üzerinde olumsuz bir etki yaratmamasını sağlamak, hiç şüphesiz, önemlidir. İnovasyon da bir organizasyonun mevcut süreç, ürün ve hizmetlerini geliştirmesini sağlayan, yenilerinin yaratılmasını olası kılan bir değişimdir. İnovasyon, sürekli başarının itici gücüdür. Yazar ve lider Lewis D. Eigen’in bir zamanlar söylediği gibi, “Dünün mucizesi bugünün tahammül edilemez koşuludur.”