Dengesiz yaşam; mutsuzluğun ve azalan bağlılığın anahtarı

Favorilere Ekle
Eskiden para kazanmak veya geçimini sağlamak için çalışan insanoğlu için durum artık değişti. İşin, kişi için önemli bir doyum kaynağı haline geldiği bir dönem yaşıyoruz. Çalışma ihtiyacının karşılanması; her birey için farklı öncelikler doğrultusunda gerçekleşse de bugün gelinen nokta, bu ihtiyacın daha çok, kişinin sosyal ve psikolojik tatminine erişmesi anlamında önem taşıdığıdır. İş, bugüne kadar olmadığı ölçüde kişiselleşti ve artık yapılan iş sadece bireyi tanımlamıyor, kişinin bütün yaşamını biçimlendiriyor.