Çalkantılı zamanlarda değişime liderlik etmek

Favorilere Ekle
Temel değişiklikler yapmak zahmetlidir. Çünkü bu, değişim çabalarına zarar veren duygusal kargaşalar yaratır. Ama başarılı liderler beş temel ilkeyi takip ederek, çalkantılı zamanlarda bile çalışanlarının gizli gücünü ortaya çıkarmayı başarabilir: • Öncelikle, liderler grubunu bir araya getirerek mevcut zorlukları anlamalarını sağlar ve planlamaya onları da katarlar. • İkinci olarak, beklentileri net biçimde ifade ederek değişimin kritik unsurlarını aydınlatırlar. • Üçüncü olarak, değişime kendilerinin verdikleri kişisel tepkileri paylaşırlar. Çünkü insanlar, tamamen mantıklı ve kalbi olmayan birileri için ender olarak ellerinden geleni yapar. • Dördüncüsü, başarının ölçütlerini tanımlayarak ve gelişimi dikkatle takip ederek sonuçlar üretirler. • Beşinci olarak, ilişkileri güçlendirir ve iletişim kanallarını korurlar.