‘Başkalarından öğrenme’nin kurumsal incelikleri Karşılaştırmalı değerlendirme nedir?

Favorilere Ekle
Karşılaştırmalı değerlendirme; sürekli gelişime yönelik bir organizasyonel değişim sürecidir. Karşılaştırmalı değerlendirme aynı zamanda yüksek performans konusunda önderlik eden önemli liderlerin en iyi uygulamalarını araştırmak anlamına da gelebilir. Bu noktadaki en temel aşama; örnek alınan organizasyonun gelişim için neler yaptığını analiz etmek ve kullanılabilir olan metotları entegre etmektir.